„Domluvíme se s bráchou,“ slíbila jsem Julce, jak vyřešit webdesign našeho skvělého podnikatelského projektu. Můj brácha je totiž šílenec do počítačů, a kromě programování si přibral i navrhování webových stránek. Vzaly jsme si totiž k srdci radu naší bývalé učitelky a marketingové poradkyně Kánské, abychom co nejdříve opustily ten e-shop zdarma a vytvořily něco profesionálního.

Bráchovi dávám výzvu

„Uděláš nám webové stránky?,“ zeptala jsem se při nejbližší příležitosti bráchy Honzy. „Jasně, že jo,“ souhlasil hned. Bral to jako velkou výzvu. Pro mne je HTML, CSS, Javascript, Java applet, jazyky PHP, Java a všechno možné, o čem se dočtete i zde, španělskou vesnicí. Vím tak nanejvýš, že to existuje, jinak se v téhle džungli neorientuji. Za to on má podobné záležitosti v malíčku. Byla jsem mile překvapená, jak odpovědně se do všeho pustil.

Brácha vede policejní výslech

„Co vlastně budete od webu žádat? Jakou máte nabídku? Na co kladete důraz? Je pro vás prioritou zisk nebo image? Jaké jsou vaše cíle? Jací jsou vaši zákazníci? Jak reagují? Co preferují? Z jaké věkové skupiny pocházejí? Co je pro ně důležité?“ Honza na nás chrlil spousty různých otázek. Připadaly jsme si s Julkou jako u výslechu. Sebekriticky přiznávám, že s některými otázkami jsme si ani pořádně nevěděly rady. Na jiné jsme dokázaly odpovědět s přehledem – vzpomněly jsme si na Kánskou, která nás tím taky trápila. Honzův policejní výslech nám ale pomohl si spoustu věcí ujasnit. Měly jsme totiž hezké úmysly, ale ve spoustě věci jsme česky řečeno plavaly.

Stavíme web. Nebo dům?


Honza si všechno poznamenával. „Musím prostě zjistit, jaký je cíl vašeho webu a jaké jsou vaše zákazníci a jak se chovají,“ vysvětlil mi brácha, když konečně přestal s všetečnými dotazy. „Ten web má prodávat vaše svetry a ponožky, proto vaším cílem je zisk. Musí ale vyjít vstříc zákaznicím, pochopit jejich uvažování, aby si u vás nakoupily a neodradila je nějaká hloupost,“ reagoval na naše udivené obličeje.  „Je to jako když stavíš dům. Nejdřív potřebuješ vědět kde bude stát, pro koho bude, jak bude velký, kdo v něm bude bydlet…,“ nadhodil Honza laický příměr.

 

 

Jak jsem chtěla nejdříve stavět komín

„Já myslela, že začneš grafikou,“ vysoukala jsem ze sebe vyjeveně. Brácha se rozesmál. „Tak to je až ta poslední fáze. To je jako kdybys chtěla začít barák stavět od komína. Neříkám, že komín není důležitý, ale pro stavbu nejdřív musíš mít projekt, pak stavíš základy, sklep a teprve jak rostou zdi, přichází na řadu i ta komínová,“ objasňuje postup. Rozhodla jsem se, že teď už budu raději ticho. Budu jenom naslouchat a nechám se poučit. Nechci se dál ztrapňovat.

Dohadujeme se, kam zapojit vypínače

„Vrhneme se na klíčová slova,“ naznačil nám brácha, kudy se má naše další uvažování ubírat. „Tady totiž nejde jenom o klíčová slova v obsahu webu, teda v článcích, které tam budete mít, ale i v celé struktuře webu. To klíčové slovo tam musí sednout jako prdel na hrnec. Je to jako u toho baráku. Máte už zdi, hrubou stavbu a teď musíte zařídit všechny místnosti, aby ten dům vytvořil funkční celek,“ pokračoval ve svém příměru. Dalším bodem diskuse se stala struktura a samotný obsah. „Teď jdeme na drátěný model. Musíme vědět, kam umístíme funkční prvky. Třeba možnost objednat si svetr. V domě se to dá připínat třeba k umístění vypínačů elektriky, ovládání topení,“ dodal. „A teď už jsme u konce, u tvé oblíbené grafiky. Věšíme obrázky na zeď, kupujeme doplňky. A máme hotovo,“ dodává. Tedy klobouk dolů – vytvořil nám skvělé a funkční stránky, ostatně v tomto článku se dočtete i o nových trendech ve webdesignu, které brácha ovládá. A my se zase posunuly o kousek dál.